Consultări cu echipele de proiect

12 octombrie 2016 – 9 noiembrie 2016

● la sediul Fundației Comunitare Iași

 

 

Jurizarea și selecția proiectelor

10 noiembrie 2016 – 12 decembrie 2016

 

 
 

  
 

Raportarea intermediară

31 martie 2017

 

 
 

Raportarea finală

14 iunie 2017

 

eticheta_2

Skip to toolbar