HANDS-ON METEO SCIENCE
January 28, 2016

Descrierea proiectului:

Proiectul și-a propus promovarea ştiinţelor aplicative în rândul elevilor pentru dobândirea abilităţilor practice și încurajarea pasiunii pentru domeniul ştiinţei meteorologice.

În cadrul proiectului s-au organizat activități practice care au furnizat o imagine concretă asupra lucrului în stațiile meteorologice, punându-se accentul pe folosirea, măsurarea cantitativă și aprecierea calitativă a diverselor elemente meteorologice.

De asemenea, s-a organizat și o expoziție cu aparate și instrumente meteorologice, care a fost vizionată pe toată durata derulării proiectului, începând din luna februarie. La această expoziție elevii și profesorii ieșeni au avut posibilitatea să analizeze și să compare particularitățile instrumentelor vechi utilizate în măsurători meteorologice cu cele noi.

Grupul țintă al proiectului: 250 de elevi ai claselor VII – IX și 10 profesori coordonatori de la 5 școli ieșene.

Alți beneficiari: publicul vizitator al Muzeului „Poni-Cernătescu”, comunitatea locală, studenți – aproximativ 2.500 de beneficiari indirecți.

Proiectul a debutat cu vernisajul expoziției Aparate și instrumente meteorologice. Repere muzeale (curator: Camelia Cristofor și invitat: muzeograf Ovidiu Focșa).

Programul atelierelor interactive de meteorologie (februarie – mai 2016):

 • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași (coordonatori: prof. dr. Cecilia Foia și prof. Luminița Grădinariu): 3 martie, 7 martie, 8 martie, 11 martie;
 • Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași (coordonator: prof. Doina Gavriloaiei): 19 februarie, 18 martie, 19 aprilie, 13 mai;
 • Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași (coordonatori: prof. Dan Stamate, prof. Marie-Jeanne Stoian, prof. Magda Culbec): 2 martie, 9 martie, 23 martie, 30 martie;
 • Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași (coordonatori: prof. Cezar Humelnicu și prof. Doina Buraga): 23 februarie, 15 martie, 5 aprilie, 10 mai;
 • Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași (coordonatori: prof. Carmen Monica Trupină și prof. Ersilia Coșbuc): 24 februarie, 16 martie, 20 aprilie, 11 mai.

În cadrul atelierelor experimentale, elevii au confecționat instrumente (termometre, barometre, giruete) și s-au implicat în realizarea unor experimente meteorologice folosindu-se de cunoștințe teoretice din domeniile fizicii, chimiei, geografiei. La finalul fiecărui laborator, elevii au prezentat rezultatele obținute pe care le-au interpretat comparativ cu cele indicate de instrumentele clasice de măsurare a parametrilor meteorologici (presiune, temperatură, umiditate, direcția vântului).

Coordonatorul atelierelor a fost d-na muzeograf Oana Florescu și invitatul special și colaboratorul sesiunilor interactive de laborator a fost d-l inginer Mihai Rădeanu.

Din agenda lunii mai a proiectului:

 • Concurs cu tema Istoria meteorologiei;
 • Expoziția de creativitate a elevilor participanți la atelierele „Hands-on Meteo Science”.

Finanțare: 8.567,5 lei.

Echipa proiectului a fost formată din specialiștii muzeografi de la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, secția Muzeul „Poni-Cernătescu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași:

 • Monica Nănescu – coordonator de proiect;
 • Oana Florescu – asistent proiect;
 • Teodora-Camelia Cristofor – responsabil științific;
 • Coralia Costaș – responsabil comunicare;
 • Maria Caras – responsabil financiar;
 • Iulia Caraiman – responsabil conservare.

Web: http://www.palatulculturii.ro/muzeuponi.htm