ROBOTICON
January 29, 2016

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune să crească atractivitatea studierii STEM, motivarea elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a pentru studierea disciplinelor din ariile curriculare respective prin inițierea lor în construcția și programarea roboților autonomi, sprijinirea lor în orientarea școlară și profesională și încurajarea spre urmarea unor meserii din domeniul științelor, tehnologiilor, ingineriei.

În cadrul proiectului, domeniile STEM le vor fi „explicate” elevilor într-o manieră inter și transdisciplinară. Elevii vor lucra în echipe și vor construi roboți autonomi funcționali, cât și două coșuri de gunoi interactive. Astfel, copiii Școlii din Valea Lupului vor fi și mult mai responsabili privind mediul înconjurător și dezvoltarea sustenabilă a societății.

Beneficiari:

  • Grup țintă: 24 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a;
  • Beneficiari indirecți: 220 de elevi ai Școlii din Valea Lupului, 300 de părinți ai elevilor școlii și comunitatea din Valea Lupului.

Finanțare: 5.804 lei.

Echipa proiectului este formată din:

a. Cadrele didactice ale Școlii din Valea Lupului:

  • Petronela Petrea – coordonator proiect (profesor de matematică);
  • Ana-Elena Ungureanu – coordonator comunicare (profesor de matematică și TIC);
  • Irina Nicoleta Olariu – expert protecția a mediului (profesor de chimie, fizică, biologie);
  • Victor Bălașiu – expert tehnologie (inginer, profesor de educație tehnologică);
  • Cătălina Aprofirei – responsabil design (profesor de educație plastică).

b. Voluntarii:

  • Dan Petrea – expert robotică (inginer automatizări și calculatoare);
  • Mihai Băitanu – grafician;

Web: Pagina de Facebook a Școlii Valea Lupului